Studnie wiercone dzielą się na dwa rodzaje: abisyńskie i głębinowe. Różnicą podstawową pomiędzy obiema rodzajami studni jest umiejscowienie pompy, gdzie w pierwszym przypadku znajduje się ona na górze, a w drugim na dole. Ponadto przy studni głębinowej woda pobierana jest z większych głębokości, przez co jest w mniejszym stopniu narażona na zanieczyszczenia. Studnia abisyńska jest zdecydowanie płytsza, jej głębokość sięga przeciętnie 10 metrów. Zalety studni głębinowej to tania woda i oszczędność.

Nasza firma zajmuje się budową studni głębinowych. Jest ona rozwinięciem studni abisyńskiej, czyli zmniejszeniem średnicy oraz zwiększeniem długości filtra.  W studniach głębinowych woda jest  tłoczona na powierzchnię poprzez pompę głębinową, która tłoczy ją dalej do instalacji domowej lub innych instalacji użytkowych. Studnie głębinowe są bardziej wydajne i trwałe od abisyńskich. Pompy głębinowe zapewniają większy komfort użytkowania, który polega na zupełnej ciszy w domu podczas ich pracy i zużywają mniej prądu. Ponadto są niewrażliwe na zmiany zwierciadła wody i można je budować w miejscach, które uniemożliwiają pompom powierzchniowym zasysanie wody. Dzięki studniom głębinowym istnieje możliwość czerpania wody z głębokich warstw wodonośnych. Ze względu na to, że woda w środowisku jest oczyszczana przesączając się przez kolejne warstwy piasków, gliny, iłów to jest ona zdecydowanie czystsza przy wydobywaniu jej za pomocą studni głębinowej.

Zwykle studnie głębinowe są wiercone na ok. 30 m głębokości, choć teoretycznie głębokość studni może być dużo większa. Do wykonania takiej studni używamy plastikowych rur, rury metalowej osłonowej (170mm) i filtrów, co zapewnia długie działanie instalacji. Rury i filtr zostają umieszczone w otworze studziennym, po czym zapuszczana zostaje pompa głębinowa.