Województwo Małopolskie w większości obszaru ma twardy profil geologiczny dlatego wiercenie studni głębinowych małopolska odbywa się maszynami z systemem młotek wgłębny z użyciem sprężonego powietrza. Są jednak miejsca o miękkim profilu geologicznym, piaski, gliny i iły w których do odwiertu używane są maszyny z systemem prawy obieg płuczki. Oba systemy wiercenia dobierane są dokładnie pod profil geologiczny miejsca odwiertu po sprawdzeniu map hydrogeologicznych.

Jednak małopolska to nie tylko studnie głębinowe. Jest to rejon bardzo bogaty w wody termalne, które są nie tylko ciekawą atrakcją turystyczną, ale także cennym źródłem czystej i odnawialnej energii. Woda geotermalna płynąca w głębi Ziemi, ogrzewana przez magmę magazynuje ciepło, a przepływając przez skały nasącza się jakże cennymi dla zdrowia pierwiastkami mineralnymi. Dlatego kąpiele w takiej wodzie mają niezwykle dobry wpływ na ludzkie zdrowie i samopoczucie. W wielu miejscach Małopolski możemy skorzystać z term- basenów z wodami termalnymi wydobywanych przez odwierty o głębokości od 1100 do 5000 metrów. Najwięcej basenów termalnych znajduje się na Podhalu i jest to bardzo ciekawa atrakcja turystyczna. Aby wykorzystać wodę geotermalną jako odnawialne źródła energii wykonuje się odwierty geotermalne. Wykorzystuje się je do ogrzewania wody obiegowej np. w celu ogrzewania pomieszczeń, w rolnictwie, do nawadniania, osuszania, w szklarniach i do produkcji energii elektrycznej.

Województwo Małopolskie jest również bardzo bogate w złoża surowców podziemnych. Znajduje się tu prawie 700 udokumentowanych kopalin oraz jest jeszcze wiele perspektyw na poszerzenie tej bazy surowcowej. Jest to obszar o bogatej tradycji górniczej. Jedną z ciekawych atrakcji turystycznych Małopolski są kopalnie soli: Wieliczka i Bochnia.
Bez wątpienia geologia Małopolski jest ciekawa i urozmaicona.