STUDNIE GŁĘBINOWE USTROŃ

ETAPY WYKONANIA STUDNI

FORMALNOŚCI, ZEZWOLENIA

Przy rozpoczęciu budowy studni w przypadku, gdy nie ma jeszcze domu, nie są wymagane dokumenty do urzędu oraz zezwolenia, gdy studnie głębinowe nie przekraczają 30 m głębokości i wydobycie wody jest mniejsze jak 5 m³/h. Jednak, gdy na działce jest już dom, należy uzyskać zgodę na wiercenie studni ze Starostwa Powiatowego lub innego organu administracyjnego dla danej miejscowości. Oczywiście, przed rozpoczęciem budowy studni, musi być przeprowadzone skuteczne szukanie wody. Nasi fachowcy, korzystając z takich metod jak radiestezja, potrafią ocenić, gdzie należy wykonać odwiert. Najlepsze rozwiązanie to takie, gdy architekt podczas projektowania domu naniesie miejsce odwiertu, uwzględniając warunki techniczne studni. Jeśli ma być przeprowadzone wiercenie studni głębinowych o większej głębokości, projekt jest wymagany. Zgodnie z zapisami ustawy, inwestor ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej (gdy jest ona wymagana), w terminie 6 miesięcy od zakończenia prac geologicznych. Jeśli interesują Państwa studnie głębinowe cennik naszej firmy jest bardzo korzystny. Wykonamy profesjonalne wiercenie studni cena, którego zostanie indywidualnie ustalona. Jeśli chodzi o studnie głębinowe cena nie powinna być przeszkodą dla ich wykonania.

Etap 1

 • Wiercenie studni głębinowej z doborem średnicy ustalonej z inwestorem.
W zależności od przekroju geologicznego i techniki wiercenia dobieramy optymalne rozwiązania i metodę wiercenia.
 • Wiercenie studni z zastosowaniem rury osłonowej stalowej.
 • Wiercenie studni z zastosowaniem rury osłonowej PCV.
 • Wiercenie w twardym profilu geologicznym gdzie nie jest wymagana rura osłonowa, a stosuje się wyłącznie zabezpieczenia przed napływem wód gruntowych stosując środki takie jak: compactonit, wertonit, betonit, inekcja otworu.

Etap 2

 • Dowiercenie się do warstwy wodonośnej i odpowiednie jej przewiercenie w celu uzyskania odpowiedniej ilości wody.

Etap 3


Zabudowa studni w osprzęt taki jak:
 • rura osłonowa plastikowa, rura osłonowa metalowa lub bez osłonowo,
 • rury spożywcze do wody pitnej kielichowe lub wyższej jakości rury skręcane w odcinkach 6 i 3 metry,
 • rury filtracyjne nacinane szczelinowo lub rury filtracyjne nacinane szczelinowo owinięte siatką,
 • zabezpieczenie studni przed napływem wód gruntowych.

Etap 4

 • Czyszczenie studni oraz sprawdzenie wydajności przy użyciu kompresora lub pompy głębinowej w zależności od techniki wiercenia

Etap 5

 • Przyłącze studni do budynku
 • dobór pompy głębinowej do wydajności studni, średnicy oraz głębokości,
 • montaż armatury i sterowania uwzględniając najbardziej ekonomiczne zużycie prądu do poszczególnej instalacji,
 • w przypadku małej ilości wody stosujemy zbiorniki buforowe w celu gromadzenia wody i dalszego jej rozsyłania,

obudowy studni

 • kręgowa – 3 kręgi + dekiel, odwodnienie, głowica hermetyczna,
 • bezkręgowa – nowoczesna i ekonomiczna technika z zastosowaniem szybkozłącza hermetycznego i dekla zamykającego wlot do studni.

Odwiert studni głębinowej

PLN200mb
 • zapraszamy do kontaktu