Zasady budowy studni głębinowej określają przepisy dotyczące ochrony środowiska. Na studnię, której głębokość nie przekracza 30 metrów nie jest wymagane specjalne urzędowe pozwolenie. Należy jednak zgłosić taką budowę w starostwie. Gdy nasza studnia ma przekraczać 30 metrów lub pobór wody będzie przekraczać 5 m3 na dobę wówczas musimy postarać się o uzyskanie zezwoleń wodno-prawnych oraz dokumentacji uzupełniającej.
Studnia będzie wydajna jedynie wówczas, gdy uda nam się znaleźć wydajne źródło wody.
Znalezienie idealnego miejsca do  budowy studni mogą nam ułatwić następujące czynności:
– próbne nawierty pozwalające na określenie czy znajdujemy się w odpowiednim miejscu,
– metoda potencjałowa – metoda ta uwzględnia zmiany polaryzacji oraz wielkość napięć, co podpowiada miejsce przepływu wody,
– sondowanie elektrooporowe – metoda, która pozwala na poznanie warunków hydrologicznych i geologicznych danego obszaru,
– korzystanie z map geologicznych.

Przy budowie studni należy przestrzegać następujących odległości:
lokalizacja studni głębinowej– studnia musi być zbudowana w odległości najmniej 5 metrów od granicy działki oraz wspólnej studni na granicy działek,
– minimum 7,5 metra od przydrożnego rowu,
– najmniej 15 metrów odległości od szamb, kompostowników, zbiorników na gnojownicę oraz budynków inwentarskich,
– minimum 30 m odległości od drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki do gruntu,
– minimum 70m m odległości od drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki do gruntu oraz od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.